Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 – 2021

Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 - 2021

Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 – 2021

Conform OUG 35/2020, valabilitatea voucherelor de vacanta emise in perioada martie – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 mai 2021.

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 30 martie 2020

Având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de răspândirea COVID-19, efectele acesteia asupra economiei românești și în special asupra turismului, luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 10 din 14 martie 2020 pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de COVID-19, instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere prevederile art. 8 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, completările ulterioare, și nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social ar putea aduce prejudicii beneficiarilor voucherelor de vacanță, dat fiind că aspectele indicate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. –

Voucherele de vacanță aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic.

Art. 2. –

Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 mai 2021.

Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta

Agentia de Turism Euro Team TravelPrelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 – 2021 – Conform OUG 35/2020, valabilitatea voucherelor de vacanta emise in perioada martie – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 mai 2021.

Top