Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 – 2021

Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 - 2021

Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 – 2021

Conform OUG 35/2020, valabilitatea voucherelor de vacanta emise in perioada martie – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 mai 2021.

Guvernul României

Ordonanta de urgenta nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere si prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea COVID-19

Text publicat in M.Of. al României.
in vigoare de la 30 martie 2020

Având in vedere evolutia situatiei epidemiologice nationale si internationale determinata de raspândirea COVID-19, efectele acesteia asupra economiei românesti si in special asupra turismului, luând in considerare Hotarârea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 10 din 14 martie 2020 pentru propunerea instituirii starii de urgenta pe teritoriul României si aprobarea unor masuri suplimentare in vederea gestionarii epidemiei de COVID-19, instituirea starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României, având in vedere prevederile art. 8 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României, completarile ulterioare, si nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspândirii COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, tinând cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social ar putea aduce prejudicii beneficiarilor voucherelor de vacanta, dat fiind ca aspectele indicate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amânata, care impune adoptarea de masuri imediate prin ordonanta de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – Voucherele de vacanta aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic.

Art. 2. – Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada martie 2019 – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeste pâna la data de 31 mai 2021.

Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 - 2021

Noutati legislative:

  1. Se prelungeste aplicabilitatea OUG 8/2009 pana la 31.12.2021.
  2. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada martie 2019 – decembrie 2019 si ianuarie 2020 – noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2021

Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 – 2021

Agentia de Turism Euro Team TravelPrelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta 2020 – 2021 – Conform OUG 35/2020, valabilitatea voucherelor de vacanta emise in perioada martie – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 mai 2021. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada martie 2019 – decembrie 2019 si ianuarie 2020 – noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2021. Vouchere de vacanta Romania, Vouchere de vacanta, program Euro Team Travel, Polita de Asigurare,

Top