Protectia Datelor Personale

Protectia Datelor Personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice S.C. TOP SERVICES & EVENTS S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Str. Inginer Dumitru Zosima 77, sector 1, cu punct de lucru agentia de turism Euro Team Travel in B-dul Regina Maria 32, parter vila, cam. 102, sector 4, Bucuresti, reprezentata prin Adrian CAPITANU – Director Agentie are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice si promovarii ofertelor prin mijloace de marketing direct.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Administratia SC TOP SERVICES & EVENTS SRL – agentia de turism EURO TEAM TRAVEL

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata managementului firmei, B-dul Regina Maria 32, parter vila, cam. 102, sector 4, Bucuresti, tel. 021 405 13 00, e-mail office@ofertesejurromania.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Nota

(*) orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Politica S.C. Top Services & Evets S.R.L privind Protectia Datelor Personale

Aplicabilitate

Prezentul regulament:

 1. Se aplica tuturor angajatilor S.C. TOP SERVICES & EVENTS S.R.L. si agentiei de turism Euro Team Travel ce intra in contact cu datele personale apartinand utilizatorilor aplicatiilor dezvoltate de companie.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.


Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

 1. Securitatea: masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa confere un nivel corespunzator de protectie.
 2. Accesul la baza de date care contine datele personale apartinand utilizatorilor aplicatiilor dezvoltate de companie se face numai de catre angajati ai S.C. TOP SERVICES & EVENTS si agentiei de turism EURO TEAM TRAVEL S.R.L., prin introducerea la tastatura a unui cod unic de identificare si a unei parole.
 3. Parolele de acces la baza de date au minim 6 (sase) caractere si contin caractere ASCII printabile.
 4. Parolele nu se afiseaza in clar pe monitor.
 5. Exista un utilizator cu drept de a crea/suspenda conturi de utilizator.
 6. Fiecare utilizator va avea tipuri de acces specifice (administrare, introducere, salvare, scriere, citire, stergere etc. date).
 7. Informarea: politica referitoare la securitatea datelor personale din cadrul SoftExpert Mobility este afisata la adresa https://www.ofertesejurromania.ro/protectia-datelor-personale.
 8. Notificarea: S.C. TOP SERVICES & EVENTS S.R.L. notifica in scris Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 9. Datele cu caracter personal apartinand categoriilor de persoane mentionate sunt prelucrate conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
 10. Datele cu caracter personal se stocheaza pentru o perioada de 5 ani conformdispozitiilor interne.
 11. Persoanele ale caror date sunt prelucrate, au dreptul de a obtine de la S.C. TOP SERVICES & EVENTS S.R.L., la cerere si in mod gratuit, rectificarea, modificarea sau stergerea acestora.
 12. Se iau masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.


Conditii tehnice

 1. Stocarea datelor cu caracter personal se face pe un server, la care accesul este permis doar prin autentificarea utilizatorului cu nume de utilizator si parola.
 2. Serverul este conectat la internet, pe server fiind instalat un certificat de securitate, accesul la server fiind de tip https si protejat printr-un firewall.
 3. Datele personale stocate in baza de date sunt criptate.
 4. Orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvaluite in cadrul prelucrarii de date efectuate in scopul declarat, servicii comunicatii electronice, va purta numarul de identificare inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal – nr. 30782.